Hlasujte pro nás v Křišťálové Lupě 2021!

Nyní můžete do Mapoticu převádět data z jiných systémů či vytvářet mapy z dat v  excelovských tabulkách. Umožní vám to nový nástroj, který najdete v administraci pod položkou “Import”.

Větší počet míst tedy nebude nutné přidávat ručně. Nástroj umožní také automatickou aktualizaci informací v mapě. Zatím k tomu budete potřebovat správně strukturovanou tabulku v excelu, tedy ve formátu CSV. Je možné také importovat ve formátu KML a KMZ, což umožňuje import dat z googlovských “My maps”. V následujícím textu se dozvíte krok pro kroku, jak na to.

Nápověda

Než začnete pracovat s importním nástrojem, je třeba mít nejprve založenou a správně nastavenou mapu. Pro úspěšné zvládnutí prvních kroků doporučujeme přečíst níže uvedené texty, které vás provedou nastavením mapy a  jsou pro import důležité.

Po založení mapy a nastavení základní struktury kategorii a atributů můžeme přejít k importování dat.

Vytvoření souboru

Pro start importního procesu je nutné mít připraven soubor obsahující geolokační data ve formátu .CSV (kódování UTF-8). Důležité: hodnoty v .CSV souboru je nutné oddělovat čárkou. Soubor lze snadno vytvořit exportem z klasické excelovské tabulky, tedy formátu .XLS. Pokud máte zdrojová data v jiném formátu, můžete je zkusit do formátu .CSV převést pomocí online konvertorů. V takovém případě je však třeba dát si pozor na konzistenci dat, kterou v některých případech může převod narušit. Struktura souboru by měla odpovídat Vaší mapě, respektive založeným kategoriím a atributům. Pro inspiraci si můžete stáhnout vzorové soubory ve formátu .CSV nebo .XLS.

Jak převést .XLS do .CSV

MS Office 365

V nejčastějším případě budete mít data v excelovské tabulce. Nejrychlejším způsobem jak je spolehlivě dostat do formátu .CSV, je kliknout na nabídku “Soubor” > “Uložit jako” a z nabídky vybrat Comma-separated values (.csv). Takto připravený soubor již můžete využít pro importování dat do Mapotic.

Google Documents

V Google dokumentech využijte následujícího postupu. “Soubor” > “Stáhnout jako” a z nabídky vybrat “Hodnoty oddělené čárkami” (.csv aktuální list).

Použití importního nástroje

V levém administračním menu vyberte položku Import (pod záložkou obsah). Na této obrazovce se zobrazuje historie importů mapy. Můžete zde tedy vidět úspěšně dokončené importy, ale také importy rozpracované. Pro založení nového importu klikněte na tlačítko “Nový Import”. Po stisknutí tlačítka budete vyzváni k nahrání souboru (soubor musí být ve formátu .CSV). Dále je zde volba, zda soubor obsahuje záhlaví. Tuto volbu je důležité zaškrtnout, pokud máte sloupce nadepsané jejich názvy. Pokud zaškrtnete, že “soubor má záhlaví”, import bude ignorovat první řádek zdrojového souboru a bude moci začít načítat správná data ze sloupců. 
Po úspěšném nahrání souboru se dostanete na stránku průběhu importu, kde je zobrazeno několik řádků z vašeho souboru. Zde je nutné jednotlivé sloupce dat přiřadit k datům v mapě. Kliknutím na tlačítko “Vybrat” se objeví kontextová nabídka s možností přiřazení datových typů. Datové typy jsou rozděleny do několik skupin “Povinná data”, “Geolokační data”, “Speciální data” a “Vlastní data” (rozdělení dat do skupin lze vidět ve vzorovém souboru s nápovědnou hlavičkou).

TIP: Pokud se rozhodnete některý ze sloupců neimportovat, můžete ve výběru datových typů zvolit možnost “Neimportovat”.

Povinná data

  • Jméno – Název místa
  • Kategorie – Kategorie, do které místo patří. Kategorie musí již být předem založená v mapě

Geolokační data

Polohu místa v mapě lze určit dvěma způsoby, buď vyplněnými GPS souřadnicemi (přesné) nebo adresou (méně přesné, může docházet k překlepů a nezjištění polohy). Pro úspěšný import musí být vyplněn alespoň jeden typ určení polohy.

  • Zeměpisná šířka – Zeměpisná šířka ve formátu např. 50.120740
  • Zeměpisná délka – Zeměpisná délka ve formátu např. 14.469517

Nebo

  • Adresa – ve formátu např. Pod Statky 725/17, 182 00 Praha 8-Kobylisy

Speciální data

  • ID – Unikátní ID míst, pomocí ID lze v budoucnu hromadně aktualizovat existující místa.
    Pokud existující místa nemají přiřazené ID (byly přidány do mapy manuálně, nebo při importu nebylo definováno ID), lze je identifikovat pomocí jejich Mapotic ID (to zjistíte buď z URL konkrétního místa www.mapotic.com/map-name/mapoticID-place_name, nebo v tabulce s exportem dat z vaší mapy)
  • Hodnocení – Hodnocení míst ve formátu čísla 1 – 5.

Hlavní obrázek

Importovat můžete také hlavní obrázek místa. Je nutné použít URL odkaz na obrázek, který je přístupný veřejnosti. Např.:

http://obrazky.superia.cz/1280/hamburger.png

Chcete-li k jednotlivým místům importovat více obrázků, oddělte jednotlivé odkazy na obrázky znakem $

Příklad:
http://obrazky.superia.cz/image1.png$http://obrazky.superia.cz/image2.png

The first image will always be se as a main image.

Vlastní data

Zde se v dialogu zobrazí veškeré atributy, které jsou v mapě založeny.

DŮLEŽITÉ: Pokud chcete importovat více možností u atributů typu “Výběr” nebo “Výběr z více možností”, je nutné jednotlivé možnosti oddělit znakem vykřičníku. (viz. vzorový soubor)

TIP: Pokud v průběhu párování dat zjistíte, že v mapě nemáte danou kategorii nebo atribut založen, můžete tak kdykoli učinit a následně se k rozpracovanému importu vrátit v menu Import.

Po úspěšném přiřazení veškerých sloupců klikněte na tlačítko Analyzovat import. Importní nástroj provede analýzu, zda jsou všechna data přiřazena a nechybí žádné povinné pole. Pokud dojde k chybě v přiřazení, importní nástroj vám sdělí, v jakém sloupci se chyba nachází a o jaký typ chyby se jedná. Vy pak svá data můžete jednoduše ve zdrojovém souboru opravit a na stránce importu kliknout na “Nahrát soubor znovu”.

Pokud analýza proběhne v pořádku, aktivuje se tlačítko “Importovat”. Po kliknutí na tlačítko importovat budete přesměrováni na stránku průběhu importu. Zde najdete případné důvody, kvůli nimž se import nezdařil (zpravidla se může jednat o chyby v adresách obrázků, duplicitní ID apod.). Pokud se při importu objeví chyby, opravte vzorový soubor a na stránce “Import” otevřete nedokončený import a nahrajte soubor znovu.

Pokud import proběhne úspěšně, budete přesměrováni na stránku s místy v mapě, kde proveďte zběžnou kontrolu, zda se veškeré informace k místům naimportovali správně.

Odstranění importovaných míst

Pokud v menu “Import” máte alespoň jeden úspěšně provedený import, objeví se v poli akcí akce “Smazat”. Po kliknutí na tuto akci budete vyzvání k potvrzení akce s upozorněním, že tato akce nenávratně smaže veškerá místa, která tento import vytvořil. Pozor, pokud jste importem místa také aktualizovali, smažou se pouze nová místa a aktualizovaná místa zůstanou beze změn.

Aktualizace existujících míst

V případě, že vlastníte sadu dat, která pravidelně ve zdrojovém souboru aktualizujete a chcete je udržovat aktuální i v mapě, nemusíte je při každé změně smazat nebo editovat ručně. Důležité je při prvotním importu k místům přiřadit sloupec s unikátním ID. Pro každé místo je tedy nutné vyplnit ID (hodnoty 1 – “n”). Při každém dalším importu aktualizovaných dat je nutné toto ID u míst zachovat. Při importu se pak nezaloží nová místa, ale pouze se aktualizují místa původní.

Vzorové soubory

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2020 All rights reserved.