Hlasujte pro nás v Křišťálové Lupě 2021!

KOMUNITNÍ MAPY

Využijte Mapotic pro svou misi. Sdílejte své koníčky, znalosti a zkušenosti jednoduše s pomocí map. Přibližte svůj svět lidem, kteří mají stejné zájmy.

 • Crowdsourcing
 • Komentáře a hodnocení
 • Sdílení a participace
 • Budování komunity
 • Podpora fanoušků
 • Fundraising, sponzoring
VIZUALIZACE DAT

Mapotic nabízí ideální způsob, jak využít lokační data pro zobrazení nad mapami. Získejte podklady pro lepší rozhodování, služby partnerům nebo koncovým klientům a uživatelům.

 • Prezentace existujících dat
 • Napojení na externí systémy
 • Uživatelské interakce
 • Vizualizace dat ze senzorů (IoT)
 • Sběr zpětné vazby
 • Web a mobilní aplikace
TRACKING

S Mapotic dokážete víc než jen zobrazit aktuální polohu trackovaných objektů – vizualizace tras, analýzy historie pohybu, prezentace na vlastním webu nebo v mobilní aplikaci.

 • Sledování mnoha objektů
 • Propojení data setů
 • Uzavřené či veřejné
 • Low power zařízení
 • Analýza pohybu
 • Telemetrie
ŘEŠENÍ NA MÍRU

Za několik let specializace na mapové technologie a díky spolupráci s klíčovými partnery jsme načerpali obrovské know-how. Víme, že naše připravená řešení nemohou uspokojit každého. Proto vám nabízíme možnost vývoje na míru..

 • Studie proveditelnosti
 • Agilní iterativní vývoj
 • Anti-vendor lock přístup
 • Uzavřené či otevřené
 • Web a mobilní aplikace
 • Dlouhodobý rozvoj

Rozjedeme Váš nový projekt společně?

Kontaktujte nás
mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2020 All rights reserved.