Pošta

VozickarMAP

Pošta

Prístup do objektu: Schod(y), ale aspoň ZVONČEK

Parkovanie: Zložitejšie parkovanie - parkuj, kde sa dá

Detail alebo konkrétny typ objektu: Schody + tlačítko velmi vysoko :(

Kto testoval?: Zapísané NEvozičkárom - Bariérové (viac vo fotkách)

Adresa objektu: Ondráčkova 230, 628 00 Brno-Líšeň, Česko

Web: https://www.ceskaposta.cz/

E-mail: [email protected]

Telefón: +420 954 264 500

Comments

VozickarMAP was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.