image/svg+xml

úklid prostor břehu Vejprnického potoka

Ukliďme svět - dobrovolnické úklidy 2023

úklid prostor břehu Vejprnického potoka

Popis: Úklid proběhne v okolí Vejprnického potoka v rozsahu Tlučná - Vejprnice. zahájení 25. 3. 2023 v 9.10 , příjezd MHD 8,53, železniční stanice. Sraz na začátku úseku cyklostezky Tlučná - Vejprnice, prostor za obchodem VITO, který je nedaleko stanice MHD. Primárně zabezpečeno námi a našimi sympatizanty, protože terén je spíše náročnější. Pro zamokřené úseky nutné gumové holínky , výhodné vyšší až po stehna. Pro bližší informace kontaktujte organizátora akce.

E-mail: [email protected]

Telefon: 776496070

Comments

Ukliďme svět - dobrovolnické úklidy 2023 was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.