image/svg+xml

jarní úklid přírodní rezervace Rezavka

Ukliďme svět - dobrovolnické úklidy 2023

jarní úklid přírodní rezervace Rezavka

Popis: Začátek akce: 2023-04-01 Místo a čas srazu: parkoviště Mc Donald Ostrava Zábřeh 9:00 Popis akce: úklid po trase Naučné stezky Rezavka, zprůchodnění trasy ( padlé jasany) a vyčištění tabulí Naučné stezky

E-mail: [email protected]

Telefon: 723379676

Comments

Ukliďme svět - dobrovolnické úklidy 2023 was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.