image/svg+xml

Ukliďme svět, ukliďme Vranovice

Ukliďme svět - dobrovolnické úklidy 2023

Ukliďme svět, ukliďme Vranovice

Popis: Začátek akce: 2023-03-25 Místo a čas srazu: Školní 1, parkoviště za obecním úřadem, 9 hod. Popis akce: Hlavním místem srazu bude parkoviště za obecním úřadem v 9 hod., na kterém vám přidělíme místo k úklidu. Máme v plánu projít okolí naší obce, zejména místa podél železniční tratě, místa za DPS, okolí rybníku na ul. Kopečky, remízky v přilehlém okolí a Hájek. Poskytneme vám odpadkové pytle a rukavice.

Web: https://www.facebook.com/Ochr%C3%A1nci-p%C5%99%C3%ADrody-spolek-%C5%A0atava-Vranovice-2312790198964292

E-mail: [email protected]

Telefon: 605508964

Comments

Ukliďme svět - dobrovolnické úklidy 2023 was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.