image/svg+xml

Ukliďmě svět, ukliďmě Bečovsko

Ukliďme svět - dobrovolnické úklidy 2023

Ukliďmě svět, ukliďmě Bečovsko

Popis: Začátek akce: 2023-03-25 Místo a čas srazu: Ekocentrum Bečovská botanická zahrada – učebna: https://mapy.cz/s/dogozafato, příjezd z Mariánskolázeňské ulice, přes koleje a most. Popis akce: Úklidové akce na území Bečovska – Krajinná památková zóna Bečovsko. Během března bude organizátory vytipována trasa a území s úklidem ve vazbě na přírodní a kulturní hodnoty. Sraz v 9:00 hod v učebně Ekocentra. Je možnost parkování a úschovy věcí. Po akci drobné pohoštění a prezentace činnosti ČSOP.

Adresa: https://mapy.cz/s/dogozafato

E-mail: [email protected]

Telefon: 736642792

Comments

Ukliďme svět - dobrovolnické úklidy 2023 was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.