image/svg+xml

Čisté Bartošovice a Hukovice

Ukliďme svět - dobrovolnické úklidy 2023

Čisté Bartošovice a Hukovice

Popis: Sraz: 25.03.2023, nádvoří zámku v Bartošovicích, 9:00 Úklid veřejných ploch v obcích Bartošovice a Hukovice. Do akce bude zapojena také Základní škola v Bartošovicích. Svoz nasbíraného a vytříděného odpadu zajistí Obec Bartošovice.

E-mail: [email protected]

Telefon: 777152403

Comments

Ukliďme svět - dobrovolnické úklidy 2023 was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.