image/svg+xml

Úklid divoký šarky

www.uklidmesvet.cz - dobrovolnické úklidy 2022

Úklid divoký šarky

Popis: Zacatek: 2022-09-28 Sraz: v 10.00 za McDonaldem (Evropská 634/204)-Praha 6 Popis: Úklidová akce Ukliďme Šárku proběhne na území přírodního parku Šárka - Sběr odpadků uskutečníme na cestě podél silnice

E-mail: [email protected]

Telefon: 725569837

Comments

www.uklidmesvet.cz - dobrovolnické úklidy 2022 was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.