image/svg+xml

SPOLU HIPOREHABILITACE z.s.

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR

SPOLU HIPOREHABILITACE z.s.

Adresa: Na Nivě 1449, 666 02 Předklášteří E: info@spolu-hiporehabilitace. cz

Odkaz: https://www.spolu-hiporehabilitace.cz/

Popis: Pro koho je hiporehabilitace určena? Pro děti i dospělé s poruchami učení, jedince s ADHD, osoby s poruchami chování, jedince s vadami řeči, osoby se smyslovými vadami, jedince s poruchami autistického spektra, osoby s mentálním nebo tělesným postižením, jedince ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ale i pro děti a dospělé z běžné populace.

Comments

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.