image/svg+xml

SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s.

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR

SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s.

Adresa: Smetanovy sady 1145/1 360 01 Karlovy Vary E-mail: [email protected] Tel: +420 724 219 096

Odkaz: https://www.skkv.cz/

Popis: Celoroční výuka plavání a sportovní trénink Pro koho je výuka vhodná pro osoby s tělesným postižením (poranění míchy, amputace, genetické a vrozené vývojové vady atp…) pro osoby se spastickým postižením (stavy po dětská mozková obrna, cévní mozkové příhodě atp..) pro osoby se zrakovým, sluchovým postižením pro osoby s intelektovým znevýhodněním/mentálním postižením pro osoby s poruchou autistického spektra pro osoby po transplantaci nebo dializované

Comments

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.