image/svg+xml

Klubíčko Beroun, z. ú.

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR

Klubíčko Beroun, z. ú.

Adresa: Květnová 109 267 11, Vráž u Berouna E: [email protected]

Odkaz: https://www.klubickoberoun.cz/nase-poslani

Popis: Klubíčko Beroun, z.ú. je nezisková, transparentní a veřejně prospěčná organizace pečující o děti, dospělé a seiory převážně s těžkým zdravotním postižením. Služby: TÝDENNÍ STACIONÁŘ OSOBNÍ ASISTENCE ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY AKTIVITY, TERAPIE, VZDĚLÁVÁNÍ ASISTOVANÁ DOPRAVA INTEGROVANÉ AKCE

Comments

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.