image/svg+xml

Rodinné centrum OLiVY - Neurovývojová stimulace

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR

Rodinné centrum OLiVY - Neurovývojová stimulace

Adresa: 8. května 27 779 00 Olomouc (naproti kostela sv. Mořice – průjezdem do dvora, v prvním patře) Jana Petřivalská Vaculová +420 739 707 509 [email protected]

Popis: Neurovývojová terapie (NVT) – inhibice primárních reflexů. Přetrvávající primární reflexy mohou být příčinou mnoha problémů učení a chování. Bývají často přítomné u osob s PAS, ADHD dyslexii, dyspraxii, s logopedickými problémy, brání správnému psychomotorickému vývoji dítěte. NVT je založena na teorii replikace , tj. je možné replikovat konkrétní etapy vývoje prostřednictvím opakování pohybových vzorů založených na časném vývoji. Tím je možné facilitovat normální vývoj a eliminovat mnohé z fyzikálních, akademických a emocionálních problémů způsobených přítomností primárních reflexů.

Comments

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.