image/svg+xml

Denní stacionář Diakonie Střed - pracoviště Čáslav

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR

Denní stacionář Diakonie Střed - pracoviště Čáslav

Adresa: Komenského nám. 140 Čáslav Vedoucí zařízení: Bc. Stanislava Solařová Telefon: 736 485 455 E-mail: [email protected]

Popis: Denní stacionář Lidem ve věku 5 – 64 let: osobám s mentálním postižením osobám s kombinovaným postižením osobám se zdravotním postižením osobám s poruchami autistického spektra (s přidruženým postižením intelektu)

Comments

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.