image/svg+xml

Denní stacionář Ratolest

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR

Denní stacionář Ratolest

Adresa: Saratovská 3392/8 Praha 10 – Strašnice Vedoucí služby - Radka Jahodová DiS Telefon: 603 166 622 Mobil: 603 166 622 E-mail: [email protected]

Odkaz: www.diakonie-praha.cz/nase-sluzby/denni-stacionar-ratolest

Popis: Poskytujeme sociální službu denního stacionáře pro děti, mládež a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Pomáháme a podporujeme je při získávání a uchování dovedností tak, aby byli v maximální možné míře samostatní a mohli prožívat svůj život důstojně podle svých přání a představ. Snažíme se našim uživatelům vytvářet přátelské prostředí, kde je každý přijímán jako osobnost se svými individuálními potřebami a přáními. Cílová skupina Lidé s mentálním a kombinovaným znevýhodněním od 7 do 64 let, kteří potřebují podporu a pomoc.

Comments

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.