image/svg+xml

Nemocnice Písek, a.s. - klinická logopedie

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR

Nemocnice Písek, a.s. - klinická logopedie

Adresa: Karla Čapka 589 397 01 Písek Tel.: 382 772 253 Mob.: 777 366 597

Odkaz: https://www.nemopisek.cz/oddeleni/klinicka-logopedie/popis-oddeleni/

Popis: V rámci klinické logopedie poskytujeme diagnostiku a reedukaci u těchto typů diagnóz: Dětská populace: Opožděný vývoj řeči a získaná orgánová nemluvnost Poruchy vývoje výslovnosti – dyslalie Poruchy jazykového vývoje – vývojová dysfázie Narušení fluence (plynulosti) řeči – koktavost, breptavost Neuromotorické poruchy řeči + poruchy polykání – vývojová dysartrie a dysfagie (dětská mozková obrna, různé vývojové syndromy) Vývojové poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie Symptomatické poruchy řeči – odchylný vývoj řeči při mentální retardaci, poruchy sociální komunikace – autismus a poruchy autistického spektra Poruchy při anomáliích orofaciálního systému – palatolálie u rozštěpových vad Rehabilitace komunikačních schopností u dětí s vadami a poruchami sluchu Dospělá populace: Diagnostika a terapie pacientů po cévních mozkových příhodách, mozkových traumatech, u pacientů s nádorovým onemocněním mozku a neurodegenerativními onemocněními – Parkinsonova choroba, Alzheimerova demence, amyotrofická laterální skleróza, muskulární dystrofie apod.): Neurogenní poruchy řečových a jazykových funkcí – dysartrie, afázie, řečová apraxie Neurogenní poruchy polykání – dysfagie Neurogenní poruchy hlasu – dysfonie Neurogenní poruchy gnostických a praktických funkcí – vizuální a sluchová agnozie Neurogenní poruchy kognitivních funkcí – poruchy paměti, pozornosti Péče o pacienty s orgánovou poruchou polykání a poruchou hlasu po operacích nádorových onemocnění v oblasti hlavy, krku, hltanu a hrtanu

Comments

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.