image/svg+xml

Poradna V klidu o neklidu

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR

Poradna V klidu o neklidu

Adresa: Biskupská 280/7, 602 00 Brno e-mail: [email protected] tel.: +420 731 604 202

Odkaz: https://www.neklidne-deti.cz/programy/poradna-v-klidu-o-neklidu/

Popis: Smyslem poradenství je pomoci rodičům hyperaktivních a neklidných dětí a odborníkům, kteří s dětmi s ADHD pracují (např. učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků) zvládat obtíže spojené s výchovou a prací s dětmi s ADHD.

Comments

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.