image/svg+xml

Lampion – dětem i rodičům, z.s.

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR

Lampion – dětem i rodičům, z.s.

Adresa: Přílucká 4117 760 01 Zlín email: [email protected]

Odkaz: www.lampiondetem.cz

Popis: Poradna podpory vývoje, vedení a vztahu s dítětem Neuro-vývojová stimulace Dobrý start, podpora grafomotoriky a jemné motoriky KUPOZ, podpora pozornosti Videotrénink interakcí

Comments

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.