image/svg+xml

Mgr. Klára Kachyňová - klinický logoped

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR

Mgr. Klára Kachyňová - klinický logoped

Adresa: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín E: [email protected]

Odkaz: https://logopedie-kachynova.cz/

Popis: Nabízíme poradenství u dětí a dospělých s Dyslalií (poruchy či vady výslovnosti) Vývojovou dysfázií Opožděným vývojem řeči Poruchou plynulosti řeči (koktavost, breptavost) Poruchou autistického spektra ADHD, ADD syndromem Dysartrií (poruchy řeči vzniklé na základě onemocnění centrální nervové soustavy) Rozštěpovou vadou v orofaciální oblasti Symptomatické poruchy řeči při sluchovém, zrakovém, tělesném, mentálním či kombinovaném postižení Neuro-vývojová stimulace KUPREV – primárně preventivní program pro děti předškolního věku (4 – 7 let) KUMOT – Skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností určený pro děti od 4 do 8 let

Comments

SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.