image/svg+xml

Síť míst zpětného odběru nadrozměrných OEEZ

Síť míst zpětného odběru nadrozměrných OEEZ

Sběrná síť určená pro odběr odpadních elektrozařízení s hmotností nad 100 kg, nebo s rozměry nad 2 m (s výjimkou tzv. amerických lednic).

Feed