image/svg+xml

Síť míst zpětného odběru nadrozměrných OEEZ

Síť míst zpětného odběru nadrozměrných OEEZ

Sběrná síť určená pro odběr odpadních elektrozařízení s hmotností nad 100 kg, nebo s rozměry nad 2 m (s výjimkou tzv. amerických lednic).

Feed

Síť míst zpětného odběru nadrozměrných OEEZ was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.