image/svg+xml

Točnice depa Báňské dráhy

Ostrava: industriální průvodce

Točnice depa Báňské dráhy

Popis: Točnice z roku 1911 navržená a osazena na místě původní menší točny firmou Bratři Prášilové a spol. Z točnice vedly koleje do rovné remízy pro 10 lokomotiv. Ta je dnes snesena a na jejím místě je část kolejí vozovny tramvají. Kulturní památka České republiky. Báňská dráha Severní dráhy císaře Ferdinanda zahájila svou činnost v roce 3. 1. 1863. Její výtopna byla postavena až v roce 1911, tedy 5 let po zestátnění dosud privátní společnosti Severní dráhy. Tehdy společnost změnila svůj hlavní předmět podnikání z železniční dopravy na dobývání uhlí. Pro tratě Báňské dráhy bylo zapotřebí postavit vlastní technické zázemí. Později se z výtopny stalo lokomotivní depo Báňské dráhy. ZDROJ: BOROVCOVÁ, Alena. Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda. Ostrava: NPÚ, ÚPS v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-85034-66-0.

Comments

Ostrava: industriální průvodce was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.