image/svg+xml

Zámecká zahrada Vizovice

ZahrAppka

Zámecká zahrada Vizovice

Popis: Park byl založen v polovině 18. století a skládá se ze dvou částí anglického a francouzského parku. Na rovinatém terénu východně od zámku je pravidelná zahrada charakterizovaná mohutným stříhaným živým plotem na osu zámku. Tato osa končí u vyhlídkového bodu, kde se terén prudce zvažuje. Na tomto členitém terénu byl založen přírodně krajinářský park, jehož spodní částí protéká kanál z potoka Lutoninky a byl zde vybudován umělý rybník. Z původní kompozice dodnes zůstaly zachovány tvarované lipové špalíry, rámující západní průčelí zámecké budovy se sochami gladiátorů sochaře Ondřeje Schweigla (1736-1812).

Vstup: Vstup zdarma

Parkování: Parkování nedaleko

Web: https://www.zamek-vizovice.cz/cs

E-mail: [email protected]

Telefon: +420 577 452 762

Adresa: Státní zámek Vizovice nám. Palackého 376 763 12 Vizovice

Typ přístupu: Veřejně přístupná zahrada – otevírací doba

Bezbariérovost: Neuvedeno

Comments

ZahrAppka was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.