image/svg+xml

PTK stena

MODERNÉ FORTIFIKÁCIE NA SLOVENSKU - MODERN FORTIFICATIONS IN SLOVAKIA

PTK stena

Description: Betónová stena so stredovo osadenou oceľovou strieľňou, kde bol umiestnený protitankový kanón. Z vonkajšej strany bol okolo steny urobený zemný zásyp a maskovanie sieťami. Strielňa pre PT kanón je použitá z objektov na východnom fronte (Molotovova línia) Vybudovaná v rokoch 1944 - 1945, kedy sa stavalo viacero objektov, ktoré mali chrániť Bratislavu. Objekty rovnakého typu sa vyskytujú ešte v okolí Olomouce -ČR PTK stena je podhrabaná a zapadnutá v teréne

Address: severný breh jazera Kuchajda pri ihriskách

Comments

MODERNÉ FORTIFIKÁCIE NA SLOVENSKU - MODERN FORTIFICATIONS IN SLOVAKIA was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.