image/svg+xml

MODERNÉ FORTIFIKÁCIE NA SLOVENSKU - MODERN FORTIFICATIONS IN SLOVAKIA

MODERNÉ FORTIFIKÁCIE NA SLOVENSKU - MODERN FORTIFICATIONS IN SLOVAKIA

mapovanie a dokumentácia fortifikačných, obranných a doplnkových objektov a systémov na Slovensku 1900 - 2000

Feed