image/svg+xml

Mapa gramotností ČR

Mapa gramotností ČR

Chceme ukázat veřejnosti, které organizace podporují učitele v rozvoji gramotnosti a které školy na sobě v tomto ohledu soustavně pracují.

Feed

Mapa gramotností ČR was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.