image/svg+xml

Mapa gramotností ČR

Mapa gramotností ČR

Sdělit veřejnosti, které organizace podporují učitele v rozvoji gramotnosti a které školy na sobě v tomto ohledu soustavně pracují.

Feed