image/svg+xml

Kaple

Lokality Hnutí Brontosaurus

Kaple

Lze na lokalitě pořádat nové akce?: Ano, na lokalitě lze organizovat další akce.

Popis lokality: - základnu představuje rozsáhlejší remíz pomístně nazvaný Skalky, v kterém je zatopený lom, květnatá louka, plané třešně i spousta mirobelánů - jedná se o místo mezi poli, kde se snažíme udržet a obnovit biodiverzitu někdejších alejí a úvozových cesty - poblíž je jedna z nejkrásnějších rezervací široko daleko, Národní přírodní rezervace Vápenice, s jejíž údržbou pomáháme Autor fotografie: Jiří Komárek – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0

Jak dobrovolníci pomáhají (práce na lokalitě)?: - podílíme se na kosení, hrabání a výřezech v Národní přírodní rezervaci Kosířské lomy, jejíž část Vápenice oplývá v létě motýly, kudlankami a rozmanitou suchomilnou květenou - prahistorické skalní výstupy rezervace občas obsahují i vzácné zkameněliny, kolem kterých se snažíme udržet rezervaci nezarostlou - zkoušíme vyrábět biouhel, pečujeme o stromy v sadu i o oplocenku na obnovém smíšeném lese na místě rekultivované skládky - podnikáme postupné kroky k tomu, aby se remízy v krajině propojily a vytvořil se tak prostor pro přírodu uprostřed rozsáhlých lánů Hané

Plán péče – čeho chceme na lokalitě dosáhnout: - postupně ze Skalek, Červených Skalek a pole, které je spojuje, vytvořit bezpečné biocentrum pro zajíce, koroptve i hmyz - udržet pestrost přírody na Vápenicích, v Národní přírodní rezervaci Kosířské lomy, z které lze okem přehlédnout celá Haná

Zázemí na lokalitě: Ubytování a zázemí - najdete v něm ale především turistický přístřešek s půdou, díky kterému jsme celou dobu v přírodě a zároveň od jejích vlivů dostatečně chránění - na místě je vrt na vodu, často i bateriová elektrocentrála, sluncem ohřívaná sprcha, separační záchod a dostatek prostoru pro případné vlastní stany Strava - během akcí lze postavit k doplnění stálého ohniště i polní kuchyni - přístřešek je zařízený jako kuchyně a jídelna v jednom, poblíž je i podzemní lednička

Kontakt na lokalitu: Jan Skalík, [email protected], 607185686

Možnosti programu a vzdělávání: - tradičně navštívíme nedaleký nejvyšší kopec Hané Kosíř, projdeme kolem pozůstatků prahistorického osídlení, zámku v Čechách na Hané, muzea kočárů i lomů, v kterých zkoumal dávnou historii Joachim Barrande - jezdíme se koupat do vodní nádrže Plumlov nebo na pískovnu Náklo - každý večer lze využít místní ohniště a hrát pod hvězdami na kytary

Čeho jsme v lokalitě dosáhli: - již několik let zvelebujeme Skalky: udělali jsme oplocenku, která ochrání mladé duby, habry a buky před zvěří. Prohloubili jsme jezírko, do kterého se potom vrátily ryby. Kosili a hrabali jsme květnaté louky. - v Národní přírodní rezervaci Kosířské lomy jsme z náletu vysekali opuštěný lom, který nyní mohou přepásat ovce a pokosili a pohrabali kus rezervace

Dostupnost z Brna: Snadná (0-1,5h)

Dostupnost z Prahy: Obtížná (více než 3h)

Comments

Lokality Hnutí Brontosaurus was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.