image/svg+xml

Kutiny a Přírodní památka Pláně

Lokality Hnutí Brontosaurus

Kutiny a Přírodní památka Pláně

Lze na lokalitě pořádat nové akce?: Ano, na lokalitě lze organizovat další akce.

Popis lokality: Přírodní památka Pláně se nachází severně od obce Kuřimská Nová Ves a nedaleko malé osady Kutiny. Důvodem ochrany je příkrý skalnatý svah s řídkým smíšeným porostem a bohatou květenou. Cílem je vytvořit vhodný biotop pro vzácné teplomilné bezobratlé. Ti zde stále mají omezené možnosti k životu díky zastínění dřevinami a přítomnosti hustých keřových porostů. - Kutiny jsou regionálně známou destinací pro trampy i turisty, nabízejí proto dvě hospody a tišnovské pivo - od zdejších dvou železničních viaduktů na trati mezi Žďárem nad Sázavou a Brnem se lze vypravit na procházku do téměř jakéhokoliv směru a jít hodiny po loukách, mezi remízy či lesy - prima jsou delší procházkové okruhy kolem PP Rojetínský hadec nebo přes brody na Chytálky, případně kratší kolem koní k Řikonínu nebo hned za domem přes pralesovitou rezervaci k Lubnému

Jak dobrovolníci pomáhají (práce na lokalitě)?: - zaměřuje se téměř výhradně na zachování ohrožené biodiverzity, nicméně je jinak pestrá - náš hlavní úkol spočívá v údržbě tři kilometry vzdálené Přírodní památky Pláně, dříve rozsáhlé strmé obecní pastviny, na které zarůstají jalovce a ubývá hmyz - nedaleko domu je třeba kosit a hrabat květnatou louku v meandru potoka - spolu s domem jsme získali i kus mladého smrkového lesa, který postupně převádíme na bukohabřinu - na místě je křoviňák, motorovka, pilky, rukavice i další vybavení

Plán péče – čeho chceme na lokalitě dosáhnout: - management suchomilných společenstev v Přírodní památce Pláně především s ohledem na zachování podmínek pro přežití vzácných druhů hmyzu - uvolnit jalovce z lesního zápoje tak, aby přežily a do budoucna tvořily charakter lokality - v lesích se diferencovaně snažit o podporu a zachování pralesovitých míst stejně jako míst vyžadujících intenzivní pařezení pro zachování jejich místní biodiverzity, mladý březový les postupně převádět na světlý a bohatý les - v mladé smrkové výsadbě postoupit v přeměně na přirozeně zmlazující, do budoucna pařezený porost

Zázemí na lokalitě: Ubytování a zázemí - historický objekt s velkou stodolou nabízí tři pokoje, deset postelí s matracemi i možnost spát na karimatkách ve světlé stodole - v domě funguje elektřina, vytápění je kamny na dřevo - v současnosti není opravená koupelna a proto máme vodu vyvedenou pouze na dvoře a používáme suchý záchod nedaleko, ke koupání se hodí nedaleký potok - po domluvě je možné domluvit využití sociálního zázemí nedaleké restaurace Strava - v domě máme kuchyni vybavenou pro větší akce - vařit se dá i na dvoře a jíst ve stodole

Kontakt na lokalitu: Jan Skalík, [email protected], 607185686

web: www.bit.ly/ekosmrcek

Možnosti programu a vzdělávání: - program zpestřuje povídání s místním pamětníkem panem Štursou, který hezky mluví o místní historii válečné továrny a umí to s kosou jako nikdo široko daleko - brouky, motýly a další hmyz nám v Přírodní památce představí místní specialista, v lese si lze zase říct o jeho přeměně prostřčdnictvím projektu www.bit.ly/ekosmrcek, přirozené obnově i českých pralesech - v meandru máme ohniště, u kterého se hezky griluje a hraje na kytary - k dispozici jsou louky, lesy, srázy a potoky

Čeho jsme v lokalitě dosáhli: - vykáceli jsem spousta smrků: viz www.bit.ly/ekosmrcek a začali prosvětlovat březový les - obnovili jsme lesní pěšinu pro přístup do lesa - z náletu jsme vysekali kolem třiceti jalovců a obnovili několik palouků v PP Pláně - udržovali jsme pestrá luční společenstva v PP Pláně

Dostupnost z Brna: Snadná (0-1,5h)

Dostupnost z Prahy: Obtížná (více než 3h)

Comments

Lokality Hnutí Brontosaurus was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.