image/svg+xml

Biokoridor Přerov Hvězdárna

Lokality Hnutí Brontosaurus

Biokoridor Přerov Hvězdárna

Lze na lokalitě pořádat nové akce?: Ano, na lokalitě lze organizovat další akce.

Popis lokality: Vznikající biokoridor Přerov - Hvězdárna se nachází v zemědělské krajině na východním okraji města. Nový pruh zeleně v podobě keřového pásu s rozptýlenými stromy již slouží jako biotop pro bezobratlé živočichy i polní ptáky. Biokoridor je opatřením pro podporu biodiverzity a pro adaptaci krajiny na změnu klimatu. Probíhá zde monitoring fauny a flóry.

Jak dobrovolníci pomáhají (práce na lokalitě)?: Úklid lokality, stavba a opravy oplocenek, setí travin a bylin, sečení a kosení porostu, odstraňování nepůvodních náletů, výroba a instalace hmyzích domečků a ptačích budek, zalévání a ošetřování výsadeb dřevin, sázení nových keřů a stromů, údržba informačních prvků, a další.

Plán péče – čeho chceme na lokalitě dosáhnout: Biokoridor a další navazující prvky vytvoří až sedm kilometrů dlouhý pás zeleně kolem východního okraje Přerova. Místo bude sloužit jako ukázkový postup pro obnovu zemědělské krajiny a jako oblast bohatého výskytu polních druhů rostlin a živočichů. Krajinou bude procházet ekoturistická stezka, kterou může veřejnost šetrně nahlédnout do tajů přírody kulturní stepi. Bude zde možnost pozorovat nespočet vzácných kvetoucích plevelů, denních i nočních motýlů a polních ptáků.

Zázemí na lokalitě: Běžné podmínky pro práci v terénu. Přímo na lokalitě není možnost přespání, pomůžeme s domluvou ubytování ve městě.

Kontakt na někoho v HB: Tereza Opravilová, [email protected]

Kontakt na lokalitu: Petr Rejzek, [email protected]

web: https://www.koroptvicky.cz/

Možnosti programu a vzdělávání: Exkurze do Národní přírodní rezervace Žebračka, prohlídka historického centra a návštěva muzea na zámku, památník lovců mamutů, ornitologická stanice, park Michalov, sjíždění Bečvy na lodích, různé sportovní aktivity, případně astronomie na hvězdárně.

Čeho jsme v lokalitě dosáhli: Osázeli jsme a stabilizovali první pozemek, kam se vrátili brouci, čmeláci, motýli, kudlanky, drobní pěvci, ale i ohrožené ještěrky. Mnoha tvary a barvami zde kvete celá řada nektarodárných bylin. Staráme se o třešně, jabloně, hrušně, jeřáby, hlohy, trnky, růže šípkové i bedrníkolisté, lísky, dřínky, nebo o keře bezu černého. Terénní informační panely představují veřejnosti náš záměr i výsledky. Převzali jsme druhý pozemek a vyjednáváme o dalších.

Dostupnost z Brna: Snadná (0-1,5h)

Dostupnost z Prahy: Středně obtížná (1,5-3h)

Comments

Lokality Hnutí Brontosaurus was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.