image/svg+xml

{'cs': 'Biokoridor Přerov Hvězdárna '}

Lokality Hnutí Brontosaurus

{'cs': 'Biokoridor Přerov Hvězdárna '}

Lze na lokalitě pořádat nové akce?: Ano, na lokalitě lze organizovat další akce.

Popis lokality: Vznikající biokoridor Přerov - Hvězdárna se nachází v zemědělské krajině na východním okraji města. Nový pruh zeleně v podobě keřového pásu s rozptýlenými stromy již slouží jako biotop pro bezobratlé živočichy i polní ptáky. Biokoridor je opatřením pro podporu biodiverzity a pro adaptaci krajiny na změnu klimatu. Probíhá zde monitoring fauny a flóry.

Jak dobrovolníci pomáhají (práce na lokalitě)?: Úklid lokality, stavba a opravy oplocenek, setí travin a bylin, sečení a kosení porostu, odstraňování nepůvodních náletů, výroba a instalace hmyzích domečků a ptačích budek, zalévání a ošetřování výsadeb dřevin, sázení nových keřů a stromů, údržba informačních prvků, a další.

Plán péče – čeho chceme na lokalitě dosáhnout: Biokoridor a další navazující prvky vytvoří až sedm kilometrů dlouhý pás zeleně kolem východního okraje Přerova. Místo bude sloužit jako ukázkový postup pro obnovu zemědělské krajiny a jako oblast bohatého výskytu polních druhů rostlin a živočichů. Krajinou bude procházet ekoturistická stezka, kterou může veřejnost šetrně nahlédnout do tajů přírody kulturní stepi. Bude zde možnost pozorovat nespočet vzácných kvetoucích plevelů, denních i nočních motýlů a polních ptáků.

Zázemí na lokalitě: Běžné podmínky pro práci v terénu. Přímo na lokalitě není možnost přespání, pomůžeme s domluvou ubytování ve městě.

Kontakt na někoho v HB: Tereza Opravilová, [email protected]

Kontakt na lokalitu: Petr Rejzek, [email protected]

web: https://www.koroptvicky.cz/

Možnosti programu a vzdělávání: Exkurze do Národní přírodní rezervace Žebračka, prohlídka historického centra a návštěva muzea na zámku, památník lovců mamutů, ornitologická stanice, park Michalov, sjíždění Bečvy na lodích, různé sportovní aktivity, případně astronomie na hvězdárně.

Čeho jsme v lokalitě dosáhli: Osázeli jsme a stabilizovali první pozemek, kam se vrátili brouci, čmeláci, motýli, kudlanky, drobní pěvci, ale i ohrožené ještěrky. Mnoha tvary a barvami zde kvete celá řada nektarodárných bylin. Staráme se o třešně, jabloně, hrušně, jeřáby, hlohy, trnky, růže šípkové i bedrníkolisté, lísky, dřínky, nebo o keře bezu černého. Terénní informační panely představují veřejnosti náš záměr i výsledky. Převzali jsme druhý pozemek a vyjednáváme o dalších.

Dostupnost z Brna: Snadná (0-1,5h)

Dostupnost z Prahy: Středně obtížná (1,5-3h)

Comments