image/svg+xml

Žítková - Hutiska

Lokality Hnutí Brontosaurus

Žítková - Hutiska

Lze na lokalitě pořádat nové akce?: Ano, na lokalitě lze organizovat další akce.

Popis lokality: Lokalita se nachází v CHKO Bílé Karpaty a je součástí Moravských Kopanic s jedinečnou krajinou a kulturou. Její rozloha cca 10ha začíná v údolí u potoka s rovinatou loukou, která slouží jako tábořiště. Pokračuje různými zákoutími v kopcovitém terénu, jako jsou druhově bohaté louky, sady, stromové remízky a lesy. Louky slouží mimo období letních prázdnin jako pastviny pro krávy a ovce v režimu BIO zemědělství. Bezprostředně navazující okolí je stejného charakteru a je převážně obhospodařováno malými místními zemědělci. Součástí lokality jsou také původní staré stavby v podobě stodol, kamenného sklepa, roubenky v kožuchu, domu z kotovic a domu ze všeho možného. Čoko: Hledám: samostatné týmy organizátorů ke spolupráci, pořádání víkendovek, táborů, …...; jednotlivé organizátory nebo jednotlivce, kteří se chtějí zapojit hlavou, rukama nebo obojím do aktivit v lokalitě a třeba vytvořit nový tým; historické nářadí, pomůcky ke starým řemeslům a předměty k životu na selském statku Péče o tuto lokalitu byla podpořena v rámci projektu Krajina sadů. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Jak dobrovolníci pomáhají (práce na lokalitě)?: Údržba luk (sečení nedopasků, mýcení náletů, rozkopávání krtinců), údržba sadu (řez a střih stromů), mýcení náletových dřevin na okrajích lesa a remízků, údržba lesních remízků a lesa (prořezávka a odstranění polomů po vichřici), opravy včelích úlů, úklid a opravy kotovicové chalupy se stodolou za účelem vytvoření celoročního zázemí. Ideální termín: v současnosti doporučuji termíny víkendovek od poloviny jara do poloviny podzimu. Letní prázdny jsou rezervovány pro tábory. Možné i zimní táboření pro dobře vybavené. Po opravě kotovicové (hliněné) chalupy budou možné víkendovky pod střechou celoročně.

Čeho jsme v lokalitě dosáhli: Vyčistění luk a sadu od náletů o rozloze 4ha, částečná obnova sadu a lesních remízků, vyčistění břehů potoka od odpadků (odvezeno 6 kontejnerů o objemu 5 kubíků), oprava stodoly a vytvoření půdy pro spaní, uspořádání letních táborů v rámci HB, Skautu, KLM Skaláci, uspořádání včelařských, kovářských a sadařských víkendovek

Plán péče – čeho chceme na lokalitě dosáhnout: Kompletní obnova luk a jejich stabilní udržování dosaženého stavu, dosadba rozvolněného sadu z původních Bělokarpatských ovocných odrůd, obnova lesa a remízků výsadbou původních dřevin břeku, javoru, dubu, jilmu a dalších; vytvoření stabilního a kvalitního zázemí pro celoroční pořádání akcí; obnova starých staveb původními technologiemi, výroba napálených cihel, tesání trámů, výroba střešní tašky a další instalace; vytvoření bio zahrady pro samozásobování víkendovek a táborů bylinami, kořením a zeleninou Obnova a rozvoj řemesel: částečně probíhá u kovářství, včelařství, sadařství, zpracování úrody ovoce sušení, povidla, moštování. Připravuje se tkalcovství, řezbářství, kolářství práce se dřevem, pekařství. Cílem pořádaných a plánovaných akcí je, aby si účastníci odnesli nejen nové vědomosti, zážitky z her a výletů, ale taky úctu a upřímný vztah k přírodě, k práci druhých, k našim předkům a sobě samým.

Možnosti programu a vzdělávání: Vzdělávání: včelařství, kovářství, ornitologie a budkování, sadařství, výroba sýru (dle sezóny dojení), nové nápady vítány s realizací, pokud to bude v mých silách, pomůžu. Program: Venkovní prostory a okolí: hry a zážitkový program v přírodě (celá lokalita a okolí k dispozici), ohniště s lavečkama a zásobou dřeva (dřevo – co spálím, doplním), turistika, výlety do okolí Muzeum Bojkovice, Ekocentrum a moštárna Hostětín, hrad Trenčín, Kopaničářské slavnosti s jarmarkem. Koupání v rybníku Žítková a nebo ve Starém Hrozenkově. Vnitřní prostory: vojenský hangár (pouze o letních prázdninách - na táboře jídelna, v případě deště dílna a hry), roubenka v kožuchu (slouží jako kuchyň a sklad, drobné hry a dílnička)

Zázemí na lokalitě: K ubytování slouží : půda stodoly (v kterémkoliv ročním období si troufnete); indiánské tepee (zatím dvě, v plánu šest ); vlastní stany; chalupa ze všeho možného (v případě nouze a extrémního počasí). K ubytování bude sloužit: dům z kotovice (po obnově komínu a dalších opravách celoročně) Zázemí: pitná voda ze studánky nebo se vozí ze studny (v plánu nová studna), užitková voda a umývání v potoce, WC & latrýny (plánují se kadibudky), táborová kuchyň komplet, vaření na PB (možno použít celoročně), vojenský hangár 6mx12m (slouží během léta na táborech), elektřina a lednička pouze na chalupě ze všeho možného. V okolních obcích: Starý Hrozenkov – obchod, lékárna, lékař, Bojkovice - obchod, lékárna, lékař, muzeum, Hostětín – ekocentrum Veronika.

Kontakt na někoho v HB: Zdeněk Čoko Benda, [email protected]

Dostupnost z Brna: Obtížná (více než 3h)

Dostupnost z Prahy: Obtížná (více než 3h)

Comments