image/svg+xml

Prosetín - úpolínové louky

Lokality Hnutí Brontosaurus

Prosetín - úpolínové louky

Lze na lokalitě pořádat nové akce?: Ano, na lokalitě lze organizovat další akce.

Popis lokality: Louka s výskytem úpolínu nejvyššího, která se nachází u potůčku a lomu, nedaleko od zastávky žst. Prosetín. Úpolínová louka u Prosetína je zbytkem kdysi rozsáhlých hodnotných pcháčových luk ležících východně od Prosetína. Na louce zůstala zachována populace úpolínu nejvyššího, který je zvláště chráněným druhem. Je zde také hnízdiště lučních, polních a vodních druhů ptáků a dravců, vyskytují se zde i žáby, tj. ropuchy obecné, skokani hnědí a skokani zelení, z plazů ještěrky živorodé, obecné a slepýš křehký, z hmyzu četné druhy motýlů, například modrásci na krvavci totenu, který zde také roste. Po obnovení původní pestré druhové skladby je nutné pravidelné každoroční kosení. Doba provádění prací – 1.seč do 15.června (výskyt modráska bahenního), druhá seč: kolem 10. září. Projekt v roce 2018 podporuje Ministerstvo životního prostředí ČR, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Jak dobrovolníci pomáhají (práce na lokalitě)?: Údržba pcháčovo – úpolínových luk, potůčku, sečení ruderálních bylin (tužebníku), výsadby stromů, keřů apod.. Ideální termín: Červen – říjen

Čeho jsme v lokalitě dosáhli: Omezujeme tužebník, který nyní převládá, úprava potůčku a výsadba vrbiček, na louce se objevuje více pcháčovo - ovsíkové společenstvo než dříve a také krvavec toten a zmíněné úpolíny

Plán péče – čeho chceme na lokalitě dosáhnout: Chceme více rozšířit pcháčovo ovsíkové společenstvo, omezit tužebníková lada, upravit a doupravovat potůček.

Možnosti programu a vzdělávání: Možnosti programu a vzdělávání: Venkovní prostory, louka (možnost táboráku apod.), les, lomy, posed, potok - obec Prosetín, - nedaleko obec Žďárec u Skutče - město Skuteč s Muzeem o Kamenictví, naučné stezky, - zajímavosti města Chrudimě, muzeum loutek, městská památková zóna, - zajímavosti Slatiňan - zámek a koně, - město Hlinsko a Veselý kopec

Zázemí na lokalitě: Ve stanech, výjimečně v malé chatce bez elektřiny, voda v potoce, koupání v blízkém kaňonu nebo lomech, nedaleko železniční zastávka Prosetín, parkoviště, obchod – Smíšené zboží ( Pondělí – sobota) a také řeznictví, pošta.

Kontakt na někoho v HB: Tibor Schwarz ( Borek), [email protected], 469 811 145

Kontakt na lokalitu: Zelený dům Chrudim - [email protected]; Víta Nejedlého 584, Chrudim, 537 01

web: www.brontosaurus.cz/zelenydum, http://www.zelenydum.estranky.cz/clanky/klub-hnuti-brontosaurus-zeleny-dum.html

Dostupnost z Brna: Středně obtížná (1,5-3h)

Dostupnost z Prahy: Středně obtížná (1,5-3h)

Comments