image/svg+xml

{'cs': 'Lichnice'}

Lokality Hnutí Brontosaurus

{'cs': 'Lichnice'}

Lze na lokalitě pořádat nové akce?: Ano, na lokalitě lze organizovat další akce.

Popis lokality: Hrad nad Třemošicí byl vybudován ve druhé polovině 13. století. Měl trojúhelníkový půdorys a okrouhlou věž s průměrem dvanáct metrů, která kromě obrany sloužila i k bydlení. Hrad byl chráněn sedm metrů silnými zdmi, hlubokým příkopem a mohutným valem. Roku 1410 koupil hrad král Václav IV., kterému zůstal až do husitských válek. Nakonec jej nechal Ferdinand III. zničit právě kvůli jeho mohutnosti a strategické poloze, aby jej nevyužil nepřítel. Poté se hrad stal zdrojem kamene pro obyvatele okolních vesnic.

Jak dobrovolníci pomáhají (práce na lokalitě)?: Odstraňování náletů, drobné práce na hradě (úprava příjezdové cesty, natírání střechy, přemisťovaní věcí), zdění

Čeho jsme v lokalitě dosáhli: Práce jsou udržovacího charakteru, pomohli jsme s budováním přístupové cesty k rozhledně a uklízením prostoru pro přístup jeřábu k věži .

Plán péče – čeho chceme na lokalitě dosáhnout: Cílem je udržet stav v dobrém a přístupném stavu.

Možnosti programu a vzdělávání: Hrad je dobře izolován od okolní vesnice, v okolí je les, posedy, rybník (cca 2 km). Nevhodné pro vzdělávání či přednášky, nejsou prostory.

Zázemí na lokalitě: 1 uzavřená místnost na hradě, možnost spaní ve stanech či pod širákem. V místnosti je elektřina a je tam možné vařit, voda se musí domluvit s kastelánkou, užitková voda ve sklepení. WC - kadibudka nebo chemické WC. Lokalita není vhodná pro tábory či dlouhodobější akce. Možnost spaní v blízké Třemošnici ve skautské klubovně.

Kontakt na lokalitu: Ivana Matyková, email: [email protected], tel: 724 179 933

Kontakt na někoho v HB: Michal Šindler, email: [email protected], tel: 777 583 491

web: http://www.tremosnice.cz/volny-cas/lichnice/

Dostupnost z Brna: Středně obtížná (1,5-3h)

Dostupnost z Prahy: Středně obtížná (1,5-3h)

Comments