image/svg+xml

{'cs': 'Trakalova louka u Pařížova'}

Lokality Hnutí Brontosaurus

{'cs': 'Trakalova louka u Pařížova'}

Lze na lokalitě pořádat nové akce?: Ano, na lokalitě lze organizovat další akce.

Popis lokality: Jde o biotop trvalého travního porostu v Hamrech u Pařížova, který je obklopen listnatým lesem nacházejícím se v přírodním parku Doubrava. Park byl zřízen v roce 1998 na ploše 426 ha k ochraně hlubokého údolí řeky Doubravy na západním úpatí Železných hor. Jsou zde menší tůnky pro obojživelníky, uměle vytvořené v 90.letech. Vyskytují se tu ohrožené a chráněné druhy žab, např. ropucha obecná, skokan hnědý, skokan zelený, rosnička obecná. Je zde četný výskyt i vodního hmyzu, např. různých vážek a šídel. Kromě toho tu je zbudována i kamenná zídka pro ještěrky a hady. Vyskytuje se zde mlok skvrnitý. Tůně využívá jako pítko i řada ptáků a savců. Biotop květnaté louky byl vyhodnocen jako perspektivní za předpokladu, že zde bude prováděna pravidelná údržba a kosení travního porostu. Z karpatských prvků dospěly až sem druhy jako pryšec mandloňovitý a kostival hlíznatý. Rostou zde růže převislá, hrachor jarní, prvosenka vyšší, kokořík mnohokvětý, zvonek broskvoňolistý. Projekt v roce 2018 podporuje Ministerstvo životního prostředí ČR, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Jak dobrovolníci pomáhají (práce na lokalitě)?: Sekání louky, čištění tůní, vysekávání buřeně, údržba kamenných zídek, údržba a pomoc se základnou. Ideální termín: srpen: 1 – 2 víkendovky

Čeho jsme v lokalitě dosáhli: V minulých letech zde Klub Zelený dům prováděl managementové práce v podobě sekání louky. Zhotovili jsme zcela novou zídku pro ještěrky a dosekali střed louky. Přitom došlo k vyřezání některé buřeně, která kolem zídky mohla na nový slunný biotop zasahovat stínem. Byly vyčištěny drobné tůňky, které jako pítka využívá i četný hmyz a dokonce i ohrožená sršeň obecná. V okolí tůněk pod stromy a nebo na louce byly pozorovány ropuchy obecné a malí i velcí skokani hnědí. Biomasa se z louky uklizí na konkrétní místo do rokle pod loukou, kam se sváží již po mnoho let, a které následně mohou využívat další živočichové jako zimoviště, případně se na kopřivách rostoucích kolem rokle mohou rozmnožovat četné housenky motýlů, například babočky.

Plán péče – čeho chceme na lokalitě dosáhnout: Každoročně: vyčištění tůní, vysekání buřeně, sekání travního porostu, vyhlubování tůní a údržba kamenných zídek. V roce 2019: V plánu je vytvoření dalších úkrytů pro bezobratlý hmyz (samotářské včely, škvory, čmeláky,…) a další savce, kteří žijí v okolí, například ježek.

Možnosti programu a vzdělávání: Možnost přednášek (vzdělávání): ano Možnost programu v základně, na louce, v lese, u řeky Doubravy

Zázemí na lokalitě: Terénní základna Zeleného domu Chrudim, s připojením na elektřinu, k dispozici lednice, varná konvice, nádobí, posezení. V okolí louka a les pro možnost stanů, voda v řece, pitná voda nutné domluvit. Bus – Pařížov ve všední dny a nebo vlak a bus – žst. Třemošnice, autem od křižovatky u Moravan u Ronova nad Doubravou.

Kontakt na někoho v HB: Tibor Schwarz (Borek), [email protected], 469 811 145

Kontakt na lokalitu: Silvie Vacková, [email protected], 606 576 513, Víta Nejedlého 584, Chrudim

web: www.zelenydum.estranky.cz

Dostupnost z Brna: Středně obtížná (1,5-3h)

Dostupnost z Prahy: Obtížná (více než 3h)

Comments