image/svg+xml

{'cs': 'Górka Duchowna (kostel Panny Marie Utěšitelky a sv. Michaela archanděla)'}

Kde jsme potkali sv.Jana Nepomuckého

{'cs': 'Górka Duchowna (kostel Panny Marie Utěšitelky a sv. Michaela archanděla)'}

Comments