image/svg+xml

Discgolfové hřiště Prachatice

Kde hrát discgolf

Discgolfové hřiště Prachatice

Počet jamek: 12 Jamek

Par hřiště: 37.0

Délka hřiště (m): 929.0

Výhoziště: Umělá tráva

Placené hřiště?: Zdarma

Poznámka: 6 výhozišť na 12 košů

Comments

Kde hrát discgolf was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.