image/svg+xml

Plzeňská zastávka z.s.

Dobromappka

Plzeňská zastávka z.s.

Název organizace / jednotlivce: Plzeňská zastávka z.s.

Popis: V současné době, kterou můžeme nazvat nouzovým, krizovým či mimořádným stavem, nabídla Plzeňská zastávka jako neziskový spolek krizovou intervenci a podpůrnou terapii pozůstalým v případě úmrtí v důsledku koronaviru, ale také komukoliv dalšímu, kdo se zabývá obavami z možného úmrtí.

Web: http://plzenskazastavka.cz/

Odkaz na Facebook: https://www.facebook.com/PlzenskaZastavka.cz/

Sektor: Neziskový sektor

Oblast podpory: Podpora lidem v nouzi

Comments

Dobromappka was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.