image/svg+xml

Digiděti

Digiděti

Soupis besed a setkání, které Jan Kršňák od roku 2017 podnikl během akce Digiděti - www.digideti.cz. Mapa existuje, abych si udělal radost.

Feed