Hlasujte pro nás v Křišťálové Lupě 2021!

Pražský startup Mapotic, poskytující inovativní mapové služby, dokončuje novou verzi největšího systému na sledování žraloků pro americkou neziskovou organizaci OCEARCH.
OCEARCH spustil první verzi svého “Shark Trackeru” už v roce 2012. Od té doby se tato služba rychle rozrůstala a postupně získala množství fanoušků a vydobyla si renomé i ve světě organizací mapujících pohyb mořských živočichů. 

Pomoc univerzitám a vědcům

Cílem OCEARCH je podporovat vědce pomocí sběru dat o pohybu žraloků. Získávání dříve nedostupných dat umožňuje technologie satelitních polohovacích zařízení umístěných přímo na těla těchto největších mořských predátorů. Biologové a výzkumné týmy tak mohou sledovat a vyhodnocovat jejich pohyb a na základě toho lépe porozumět aktuálním změnám probíhajícím ve světových oceánech.
Za 10 let své činnosti organizace spolupracovala s desítkami univerzit a vědeckých pracovišť, kterým poskytuje aktuální i dlouhodobé údaje o pohybu žraloků a změnách jejich migračních tras.

Získání polohy žraloka

Sledování žraloků probíhá prostřednictvím satelitního sledovacího zařízení (tzv. tagu), který je umístěn na hřbetní ploutev.. Proces umístění tagu probíhá na expedici, kdy dojde k odchytu a uspání žraloka na speciální plošině. Samotné připevnění tagu nezpůsobuje mnohametorovým predátorům žádnou větší újmu a zařízení je vyrobeno tak, aby po několika letech samo odpadlo. Jeden z prvních očipovaných žraloků v severozápadním Atlantiku byla Mary Lee, která na Twitteru nastřádala díky automatizovaným oznámením o své poloze přes 100 tis. fanoušků. Kromě vědeckých týmů a studií sledují migrační trasy žraloků i miliony fanoušků, kteří zároveň organizaci přispívají na činnost.
Když se sledovací zařízení na žraločí ploutvi dostane blízko hladiny, odešle signál na satelit, který údaje o čase a poloze zpracuje a pošle na cloudové úložiště. Z něho jsou data následně načítána na web a do mobilní aplikace, kde jsou s jistým zpožděním (kvůli nebezpečí pytláků) vizualizována.
GPS spot tag

Technologická výzva

Protože původní řešení přestalo narůstající počet označených žraloků zvládat a projevovaly se limity původní technologie, OCEARCH oslovil české mapové specialisty Mapotic s požadavkem na vývoj nové verze systému. Na jaře 2019 se vývojáři Mapoticu pustili do práce a nejprve nahradili backendovou část celého projektu – tedy zpracování dat ze satelitů, konverze a jejich zpracování a předání, aby byla uživateli správně zobrazena v mobilní aplikaci nebo webovém prohlížeči.

Nový systém využívá moderní softwarový design a je opatřen službami pro zvládání nárazových špiček provozu. Automatické škálování služby byl jeden z hlavních požadavků – při nenadálých situacích se systém dokáže automaticky škálovat a odbavovat až miliony návštěv v krátkém čase. Nový design systému i mobilní aplikace je rovněž plně modulární a umožňuje snadné přidávání monitoringu dalších druhů (želvy, velryby) a rozšiřování o další funkce. V plánu jsou také další rozšíření funkcionality, například o přidávání zvířat do seznamů “oblíbených”, notifikace, přizpůsobení mapy, aby ukazovala jen ty druhy, které chce uživatel sledovat nebo vylepšování projektu, aby zobrazoval počasí a mořské proudy v reálném čase.

Ivoš Gajdorus, jeden ze zakladatelů projektu Mapotic:

Mapotic jsme vytvářeli s tím, aby moderní mapové technologie sloužily smysluplným projektům a spolupráce s OCEARCH je toho dobrý příklad. Jsem rád, že jsme mohli využít naši technologii a vytvořit službu, která pomáhá vědcům z celého světa. Byť jako suchozemci uprostřed Evropy můžeme svoji trochou pomáhat misi OCEARCH, tedy šířit osvětu o obávaných mořských predátorech a pomáhat návratu rovnováhy ve světových oceánech.

Navštivte OCEARCH na adrese:
www.ocearch.org

Autoři mapovacího startupu Mapotic připravují další funkce, které se budou více zaměřovat na podobné projekty a pomáhat všude tam, kde je potřeba zpracovávat a vizualizovat geolokační data. Možnosti zobrazování dat nad různými mapovými vrstvami a kontexty se neustále rozšiřují, ať už jde o tracking pohybu zvířat pomocí satelitů nebo zobrazování dat generovaných různými senzory nastupujícího internetu věcí (IoT). 
“Jak je tam hodně dat, hýbe se to a potřebujete to zobrazit lidem v mapě na webu nebo v mobilní aplikaci, máme pro vás hotové řešení”, dodává s úsměvem Ivoš Gajdorus.”

O Mapoticu

Mapotic je intuitivní mapovací platforma, která poskytuje nástroje pro tvorbu, zpracování a prezentaci geolokačního obsahu. Komunity, firmy a organizace dokáží díky Mapoticu pracovat efektivněji, atraktivně prezentovat čím se zabývají nebo lépe naplňovat potřeby svých zákazníků.
Stáhněte si aplikaci OCEARCH z App Store nebo Google Play.

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2020 All rights reserved.