Mapotic a ochrana soukromí

Bezpečnost a ochrana soukromí uživatelů Mapotic jsou jednou z našich priorit a bude tomu tak i nadále.

Novinky a aktualizace 24. 5.

GDPR a další várka aktualizací – Changelog 2.13.0

Hromadný import dat do Mapotic

Nyní můžete do Mapoticu převádět data z jiných systémů či vytvářet mapy z dat v  excelovských tabulkách. Umožní vám to nový nástroj, který najdete v administraci pod položkou “Import”. https://youtu.be/vnolqFtk-QI Větší počet míst tedy nebude nutné přidávat ručně. Nástroj umožní také automatickou aktualizaci informací v mapě. Zatím k tomu budete potřebovat správně strukturovanou tabulku v excelu,

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2020 All rights reserved.