image/svg+xml

{'cs': 'Y529 – most na Jižní Spojce přes seřaďovací nádraží Praha-Vršovice (lanový most)'}

Mosty v Praze a jejich technický stav

{'cs': 'Y529 – most na Jižní Spojce přes seřaďovací nádraží Praha-Vršovice (lanový most)'}

Základní údaje: Základní údaje: spojitý komůrkový trám ze segmentů o 9ti polích scelkovou délkou přemostění 391,8m z toho část konstrukce v délce 192,6 m (sedmé až deváté pole) je zavěšena na ocelobetonovém pylonu. Po mostní konstrukci jsou vedený oba dopravní směry.

Stavební stav: Stavební stav: po opravě havarovaného koncového příčníku na jihovýchodní opěře, selhání kotevních prvků říms a bezpečnostního záchytného systému v roce 2008, byly 13 v roce 2009 provedeny nové římsy se zvýšenými protihlukovými stěnami a změněn systém odvodnění mostu. V závěru roku 2010 bylo v konceptu dokončeno vyhodnocení tuhosti koncových oblastí nosné konstrukce a funkce ložisek na pilířích mostu, které se vdůsledku mimořádného excentrického namáhání kamionovou dopravou dostaly mimo optimální účinnou pracovní polohu. Výměna ložisek a realizace opatření ke zvýšení tuhosti koncových oblastí NK byla dokončena v r. 2012. Na vozovkách vpravých jízdních pruzích dochází krozpadu jejich ložné vrstvy s opakovanými vznikem deformací a výtluků.

Návrh opravy: Návrh opravy: v roce 2017 zahájit přípravu na rekonstrukci vozovkového souvrství pravých jízdních pruhů. Udržet současný stavební stav mostu prováděním běžné stavební i nestavební údržby, především však prováděním preventivní údržby v potřebném rozsahu.

Poznámka: Klasifikační stupeň stavebního stavu: III. – dobrý

Typ mostu: Další dopravně významné mosty delší než 100 m

Comments