image/svg+xml

Mosty v Praze a jejich technický stav

Mosty v Praze a jejich technický stav

V předkládané analýze jsou uvedeny základní údaje o mostních objektech, které jsou ve vlastnictví hlavního města a u kterých Technická správa komunikací hl. m. Prahy vykonává jejich majetkovou správu. TSK ke dni 29. února 2016 vede v majetkové evidenci 593 mostních objektů, u nichž je známa jejich inventární hodnota a eviduje dalších 47 objektů s inventární hodnotou = 0, jejichž hodnota nebyla dosud aktivována. Inspekční činnost na těchto objektech je prováděna podle zákona 13/1997Sb. (silniční zákon) a navazujících norem, (ČSN 736220 „Evidence mostních objektů pozemních komunikací“ a ČSN 736221 „Prohlídky mostů pozemních komunikací“) a TSK ji vykonává na 677 mostních konstrukcích." Zdroj: http://1gr.cz/data/soubory/domaci/22A171202_HELL_004_USNESEN_RADY_HMP_.PDF

Feed

Mosty v Praze a jejich technický stav was created by Free Custom Map Builder that powers thousands of custom online maps.

Want to build own custom map for your business or community? Try Mapotic's custom map maker and create customizable or branded maps in minutes. Leverage filters, custom categories, crowdsourcing and SEO. Create a free custom map.