image/svg+xml

Mosty v Praze a jejich technický stav

Mosty v Praze a jejich technický stav

V předkládané analýze jsou uvedeny základní údaje o mostních objektech, které jsou ve vlastnictví hlavního města a u kterých Technická správa komunikací hl. m. Prahy vykonává jejich majetkovou správu. TSK ke dni 29. února 2016 vede v majetkové evidenci 593 mostních objektů, u nichž je známa jejich inventární hodnota a eviduje dalších 47 objektů s inventární hodnotou = 0, jejichž hodnota nebyla dosud aktivována. Inspekční činnost na těchto objektech je prováděna podle zákona 13/1997Sb. (silniční zákon) a navazujících norem, (ČSN 736220 „Evidence mostních objektů pozemních komunikací“ a ČSN 736221 „Prohlídky mostů pozemních komunikací“) a TSK ji vykonává na 677 mostních konstrukcích." Zdroj: http://1gr.cz/data/soubory/domaci/22A171202_HELL_004_USNESEN_RADY_HMP_.PDF

Feed